יציאת מצרים

אפר29כשארכיאולוגיה ומקרא מתנגשים

כשמדברים על סתירות בין תורה למדע, מתכוונים בדרך כלל להבדלים בין התיאוריות הפיזיקאליות והביולוגיות המודרניות, לבין המתואר בפרשת בראשית: גיל העולם, מוצא האדם, אבולוציה וכדו'. אולם ישנו תחום נוסף בו קיים חיכוך בין התורה (או התנ"ך) למדע, והוא המחקר הארכיאולוגי. בכל הנוגע למלכות יהודה וישראל, מימי דוד ושלמה והלאה, לא קיימים קשיים גדולים במיוחד; אמנם אסכולות ארכיאולוגיות מסוימות, כזו של אוניברסיטת תל אביב, טוענות שהממצאים בשטח אינם תואמים את המתואר בתנ"ך, אבל חוקרים מרכזיים לא פחות טוענים שדוקא ישנה ...
עוד...


חזרה 
כניסה למערכת