הומוסקסואליות

יונ24כִּי תִשְׂטֶה - המוסר שמאחורי איסורי עריות

איסורי העריות וביאות אסורות נתפסים בעיני רבים כגזירות ללא טעם מובן. לא ברור מדוע אוסרת התורה על יחסים ונישואין בין קרובי משפחה מסוימים, יחסים חד מיניים וכדומה. לכאורה, כל עוד הדברים נעשים בהסכמה הדדית ואינם פוגעים באף אחד, איזו בעיה יש בהם? האדם הדתי יכול לקבל אותם כחלק מהמצוות הבלתי מובנות, כמו איסורי אכילה, כלאיים וכדומה, מתוך אמונה שה' ציווה עליהם מסיבות שאינן ידועות לנו. אולם אם כך, לא ניתן יהיה לשכנע את מי שאינו מאמין שיש משהו רע במעשים כאלה, או אפילו לנמק אותם עבור המאמין הנבוך. מאידך גיס...
עוד...


חזרה 
כניסה למערכת