בית המקדש

אפר06האש, הבשר והדם: עבודת הקרבנות והאדם המודרני

הקרבנות תופסים מקום מרכזי מאד בתורה, אולי המרכזי ביותר. כבר ראשוני האנושות, הבל, נח והאבות הקריבו קרבנות. ספר ויקרא מוקדש ברובו לעיסוק בקרבנות, וגם פרשיות שלמות בחומשים האחרים. מתוך ששה סדרי משנה, עוסק סדר שלם, סדר קדשים, בדיני הקרבנות, ומקומם לא נפקד גם בסדרים אחרים. הרמב"ם ייחד לעבודת המקדש ולקרבנות שניים מספרי היד החזקה – ספר עבודה וספר קרבנות. חז"ל הפליגו בחשיבותם של הקרבנות וקבעו שעבודת המקדש היא אחד הדברים עליו עומד העולם, לצד התורה וגמילות חסדים. הכמיהה לחידוש עבודת הקרבנות מופיעה באופן ...
עוד...


חזרה 
כניסה למערכת