גיל העולם

מרץ13כמה מחשבות על גיל העולם

הסתירה בין גיל העולם כפי שהוא מוערך ע"י המדענים, וכפי המסופר בתורה, ידועה ומפורסמת, וכבר דנו בה רבות. בעוד שהמדענים מעריכים את גיל העולם ואת תהליכי התהוותו במיליארדי שנים, הרי שלפי התורה משמע שהעולם נברא במשך ששה ימים, לפני פחות מששת אלפים שנה. תשובות שונות הוצעו לסתירה זו. לפי אחת הגישות, ששת הימים הנזכרים בפרשת בראשית אינם ששה ימים ממש, אלא ששה שלבים בתהליך הבריאה, שכל אחד מהם עשוי להימשך זמן רב מאד. תשובה זו מתקבלת על הדעת במיוחד לאור הידוע היום, שהזמן הוא מושג יחסי, וחולף בקצב שונה בהתאם לנ...
עוד...


חזרה 
כניסה למערכת