כבוד

מרץ14נאמנות ומחויבות

כשאני רואה בסרט כלשהו צבא של לוחמים, היוצאים יחד לקרב נגד כוחות הרשע – זה מחמם לי את הלב. לא משנה אם מדובר בסרט תיעודי על מלחמת המכבים ביוונים, או מלחמת האזרחים באמריקה, או בסרט בדיוני כמו שר הטבעות או נארניה. מה שמתבטא בסצנות הללו, זהו הערך של הנאמנות, שמגיע עד כדי מסירות נפש. דווקא מפני שנאמנות היא דבר כה נדיר כיום, עושה טוב לראות גילויים כאלה. נאמנות פירושה מחויבות – מחויבות למשפחה, לחברים, לעם, לערכים. אדם נאמן הוא זה שיעשה כל מאמץ, כולל ויתורים והקרבה, לטובת האנשים והאידיאלים החשובים לו. ז...
עוד...


מרץ14כבודי הוא חיי

הכבוד ביהדות זוכה לכאורה ליחס דו-אנפי. מצד אחד, הוא נמנה עם הדברים המוציאים את האדם מן העולם, יחד עם הקנאה והתאווה. מצד שני, כבוד הבריות נחשב לשיקול חשוב, שהלכות רבות מבוססות עליו. נראה שיש להבחין בין כבוד שאדם דורש מאחרים, שנובע מגאווה ואגו מנופח, לבין הכבוד שהאדם חולק לעצמו ולאחרים, שמבטא דווקא מעלה חשובה. במאמר זה אתייחס לכבוד במובן החיובי שלו. מהו בעצם הכבוד? יחס של כבוד כלפי אדם, חפץ או מעמד, מבטא את ההכרה בכך שאותם דברים אינם "סתם". יש בהם משהו מעבר לקיומם החומרי, למולקולות מהן הם מורכבים...
עוד...


חזרה 
כניסה למערכת