ארכיאולוגיה

מאי15מסורת, זיכרון, אמון

בואו נדבר קצת על מסורת. מסורת פירושה מידע, או מסר, העובר לאורך הדורות מאב לבן. היהדות כמובן מבוססת על מסורת, שבמרכזה סיפור יציאת מצרים ומתן תורה. השאלה היא, האם ניתן לסמוך על אותה מסורת, ולראות בה מקור אמין לידע על המציאות? גדולי ישראל הראשונים, כמו רס"ג, ריה"ל והרמב"ם, ראו במסורת את אחד ממקורות הידע הבסיסיים, לצדם של החושים והשכל; מידע שעבר במסורת, הרי הוא בחזקת אמיתי עד שיוכח אחרת. אין זה אומר, כמובן, שמסורות אינן יכולות להיות שגויות או משובשות – זה יתכן בהחלט, אבל באותה מידה גם החושים והשכל ...
עוד...


אפר29כשארכיאולוגיה ומקרא מתנגשים

כשמדברים על סתירות בין תורה למדע, מתכוונים בדרך כלל להבדלים בין התיאוריות הפיזיקאליות והביולוגיות המודרניות, לבין המתואר בפרשת בראשית: גיל העולם, מוצא האדם, אבולוציה וכדו'. אולם ישנו תחום נוסף בו קיים חיכוך בין התורה (או התנ"ך) למדע, והוא המחקר הארכיאולוגי. בכל הנוגע למלכות יהודה וישראל, מימי דוד ושלמה והלאה, לא קיימים קשיים גדולים במיוחד; אמנם אסכולות ארכיאולוגיות מסוימות, כזו של אוניברסיטת תל אביב, טוענות שהממצאים בשטח אינם תואמים את המתואר בתנ"ך, אבל חוקרים מרכזיים לא פחות טוענים שדוקא ישנה ...
עוד...


מאי20מדינת ישראל - מציאות או מיתוס?

במשך אלפי שנים האמינו יהודים רבים בקיומה של "מדינת ישראל", מדינה יהודית עצמאית שהתקיימה כביכול במזרח התיכון במחצית השניה של המאה ה-20 ובתחילת המאה ה-21. אולם כיום, במאה ה-50 המודרנית, הוכיח המחקר ההיסטורי מעל כל ספק שמדובר במיתוס בלבד. מדינת ישראל, כפי שהיא מתוארת באגדות ובמסורת, מעולם לא התקיימה. להלן הראיות העיקריות לכך: 1. באף מפה וספר לימוד מהמדינות השוכנות באזור לא מופיעה מדינת ישראל. האזור בו התקיימה כביכול נקרא תמיד בשם "פלשתין", מה שמעיד על כך שהיה באותו זמן בשליטת הפלשתינים. אמנם בכמה ...
עוד...


חזרה 
כניסה למערכת