צלם אלוהים

יול10משלילת הגשמות למות האלוהים - חלק ד

במאמר הקודם ראינו את השלכותיה של שלילת הגשמות הרמב"מיסטית לאורך הדורות, וכיצד זו הובילה בעקיפין לניתוקה של הדת מהמטאפיזיקה ול"מות האלוהים". זאת לאחר שראינו שגישת הרמב"ם לא היתה תמיד עמדתה הבלעדית של היהדות, ושלמעשה הרמב"ם חולל מהפכה של ממש בחשיבה הדתית של זמנו. ואחרי כל זה, השאלה המתבקשת היא: מה עושים עכשיו? (או בלשון הישיבתית: "אז מה למעיישה?") בסדר, אז ראינו שהיו דעות שונות בעבר, שיש בעיות בטיעונים של הרמב"ם, ושלגישתו היו כמה השלכות מזיקות. מה זה אומר לגבינו? האם עלינו למחוק את עיקר האמונה הש...
עוד...


חזרה 
כניסה למערכת