כוח

אוג01אלים, אלוהים, וישויות קוסמיות

אחת התכונות המרכזיות המאפיינות את אלוקים היא הכוח. למעשה, מלים כמו "אל", "אלים" ו"אלוהים", הנן בעלות משמעות של כוח ועוצמה, כך שניתן להגדיר את המושג אלוהים כ"בעל הכוחות" (וכך אכן יש לכוון, על פי ההלכה, כאשר מבטאים שם זה – "תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם"). הכוח הוא העומד מאחורי יצירת היקום, והוא זה המפעיל את מערכות הטבע השונות, ומקיים את הבריאה כולה. יכולתנו לתפוס את כוחו של אלוקים היא כמובן מצומצמת ביותר, לנוכח העובדה שאנו יצורים מוגבלים, ואילו אלוקים וכוחו הינם בלתי מוגבלים (או קרוב מאד לזה...
עוד...


חזרה 
כניסה למערכת