אפולוגטיקה

פבר26דת, אפולוגטיקה ואמת מוחלטת

לא מעט דוברים של היהדות, ולהבדיל של דתות אחרות, נוטים להציג את דתם במונחים יומרניים כמו "האמת היחידה", "האמת המוחלטת", וכיוצא בזה. לאוזניים של בני דורנו, הדברים נשמעים לעתים קרובות צורמים למדי, ומעוררים תגובות הנעות בין אי-נוחות לבין גיחוך. אנו חיים בחברה בה מתקיימים דברי חז"ל "והאמת תהיה נעדרת", והגישה הרווחת נוטה לשלול יומרות לאחיזה באמת מוחלטת כלשהי. על אחת כמה וכמה כאשר טענות אלה אינן מגובות בהוכחות רציניות וכבדות משקל, וכאשר קיימים כמה וכמה גורמים שונים הטוענים גם הם לכתר האמת המוחלטת. וכל...
עוד...


חזרה 
כניסה למערכת