מציאות אובייקטיבית

יונ23פנים וחוץ, חומר ורוח: על שתי אבחנות שגויות

לפעמים ערימות שלמות של קושיות וסיבוכים מתעוררות בשל הנחת יסוד מוטעית אחת. במאמר הבא אערער שתי אבחנות בסיסיות הקיימות בחשיבה המערבית, ואראה מדוע הן בעייתיות, ואיך השחרור מהן יכול להשפיע על תפיסת העולם שלנו. שתי האבחנות הללו הן האבחנה בין אובייקטיבי לסובייקטיבי, ובין חומר לרוח. בלי להיכנס להגדרות מסובכות, כשאנשים מדברים על אובייקטיבי וסובייקטיבי, הם מתכוונים להבחין בין משהו שקיים או נכון עבור כולם, לבין משהו שמבטא תחושה או חוויה אישית של אדם או אנשים מסוימים בלבד. בדרך כלל האובייקטיבי נחשב לריאלי...
עוד...


חזרה 
כניסה למערכת