דקרט

מרץ19אלוקים מעבר לכל ספק

היום זה באופנה להיות ספקן. המאמין התמים מוצג כטיפוס ילדותי ונלעג, ואילו דמות המופת היא זו של הספקן, הסקפטי, הביקורתי, מערער המוסכמות. הדעה הרווחת היא, שספקנות היא בעלת בריתו של האתאיזם; שחשיבה ספקנית מובילה לכפירה בקיום האל, או לפחות לעזיבת הדת והמסורת. אני רוצה להטיל ספק בדעה זו, ולטעון שהאמת שונה לחלוטין. ספקנות יכולה להיות דווקא בעלת בריתה של האמונה הדתית. הכל תלוי בכיוון אליו לוקחים אותה. בואו נחזור לספקן השיטתי הראשון בפילוסופיה המודרנית, הלוא הוא דקרט. בניסיון לברר מה ניתן לדעת בוודאות מו...
עוד...


יול04משלילת הגשמות למות האלוהים - חלק ג

במאמר הקודם ראינו את הבעייתיות בקביעתו של הרמב"ם, לפיה מאמיני הגשמות הם מינים וכופרים שדינם מיתה. נעבור כעת לקשיים המהותיים יותר שמעוררת עמדתו של הרמב"ם. הקושי האחד קשור לתוכן של שלילת הגשמות, והשני למתודה שמאחוריה. הבעיה המהותית עם שלילת הגשמות בנוסח הרמב"ם, היא ששלילה זו אינה נעצרת בטענה לפיה לאל אין גוף או דמות הגוף. עם זה היה אפשר להסתדר לא רע. אלא שהרמב"ם שולל מאלוקים הרבה יותר מזה; לשיטתו, כל תכונה או תואר שניתן להעלות על הדעת, אינם שייכים כלפי אלוקים, ואינם יכולים לתאר אותו. לא רק דמות א...
עוד...


מרץ12במה מדענים מאמינים - חלק ב

במאמר הקודם ראינו את הנחת היסוד של המדע, לפיה ניתן לסמוך באופן עקרוני על הכשרים האפיסטמיים שלנו. ראינו גם כיצד הנחות אחרות, כמו נטורליזם, עשויות לערער את אותה הנחה ולשמוט את הבסיס מתחת כל הפרויקט המדעי. נעבור כעת להנחת יסוד אחרת של המדע, כשאנו הולכים בסדר הפוך לסדרת הטלות הספק של דקארט. אם בפעם הקודמת עסקנו בתקפותו של ההיגיון עצמו, הרי שמה שעומד כעת על הפרק (בהנחה שעל ההיגיון אפשר לסמוך איכשהו), הוא קיומו של העולם הפיזי. המדע מניח, כמובן, שקיים עולם פיזי וריאלי שניתן לחקור אותו. אם אין עולם כזה...
עוד...


חזרה 
כניסה למערכת