שקיעה

מאי23עוד כמה הערות לגבי המסורת

במאמר הקודם עסקנו בעניינה של המסורת, ולמה מומלץ לתת בה אמון בסיסי. ישנן כמה נקודות נוספות שרציתי להבהיר בעניין זה. כל ניסיון להשגת ידע על המציאות, צריך להיזהר משני סוגי טעויות: א. לא להאמין בידע שגוי, ב. לא להחמיץ ידע אמיתי. אמון מופרז וחוסר ביקורתיות מובילים את האדם להאמין בשגיאות, ולעומת זאת ספקנות מופרזת מובילה לפספוס מקורות מידע ואובדן ידע. על האדם למצוא את האיזון הנכון בין אמונה מופרזת לאמונה מוגבלת. אין ספק (!) שבזמננו המגמה הרווחת נוטה יותר לכיוון של ספקנות יתרה. פילוסופים, מדענים ואנשים...
עוד...


חזרה 
כניסה למערכת