חומר ורוח

יונ23פנים וחוץ, חומר ורוח: על שתי אבחנות שגויות

לפעמים ערימות שלמות של קושיות וסיבוכים מתעוררות בשל הנחת יסוד מוטעית אחת. במאמר הבא אערער שתי אבחנות בסיסיות הקיימות בחשיבה המערבית, ואראה מדוע הן בעייתיות, ואיך השחרור מהן יכול להשפיע על תפיסת העולם שלנו. שתי האבחנות הללו הן האבחנה בין אובייקטיבי לסובייקטיבי, ובין חומר לרוח. בלי להיכנס להגדרות מסובכות, כשאנשים מדברים על אובייקטיבי וסובייקטיבי, הם מתכוונים להבחין בין משהו שקיים או נכון עבור כולם, לבין משהו שמבטא תחושה או חוויה אישית של אדם או אנשים מסוימים בלבד. בדרך כלל האובייקטיבי נחשב לריאלי...
עוד...


אוק13בעיית הגוף והנפש: אין כל חדש תחת השמש

בעיית הגוף והנפש, הקשר המסתורי בין גוף האדם לבין התודעה, העסיקה פילוסופים ואנשי מדע במשך אלפי שנים. מצד אחד, יש לאדם גוף חומרי הפועל על פי חוקי הפיזיקה והכימיה האוניברסאליים, שהתהליכים המתרחשים בו ניתנים למדידה אובייקטיבית. מצד שני, יש לאדם תודעה הכוללת רצונות, מחשבות, רגשות, זיכרונות ועוד. כל אלה שייכים לרשות היחיד של האדם, וכל אחד חווה אותם באופן אישי וישיר, אך לאיש אין גישה לתודעתו של אחר. אי אפשר למדוד רגשות או מחשבות באופן אובייקטיבי, ורק מי שחווה אותם יודע מה ההרגשה של חוויה זו. שני המישו...
עוד...


חזרה 
כניסה למערכת