סיבתיות

אפר20אין סיבה למסיבה: חשיבה סיבתית ומשמעותה - חלק א

חשיבה סיבתית היא אחד הכשרים ההכרתיים הבסיסיים שלנו, והיא מהווה מרכיב יסודי בהיגיון ובמחשבה הרציונאלית. כבר מינקות אנו לומדים לקשר בין סיבה לתוצאה, לצפות לתוצאות מסוימות בעקבות מעשים מסוימים, ולחפש סיבות לכל אירוע ותופעה שאנו נתקלים בהם. דווקא משום היותה מרכיב כה בסיסי בהכרה, נוטים רבים להתייחס לחשיבה סיבתית כאל מובן מאליו, ומבינים אותה בצורה מעורפלת ולא מדויקת. המאמר הבא ינסה להבהיר קצת את הערפל, ולחשוף את ההנחות העומדות בבסיס החשיבה הסיבתית ואת משמעותן. נניח שאני יושב במעבדה ומערבב כל מיני נוז...
עוד...


אפר27אין סיבה למסיבה: חשיבה סיבתית ומשמעותה - חלק ב

במאמר הקודם ניתחנו את החשיבה הסיבתית, וראינו את שלושת ההנחות שבבסיסה: 1. לכל דבר יש סיבה; 2. ניתן לזהות את קשרי הסיבתיות; 3. סיבתיות היא קבועה ודטרמיניסטית. ראינו ששלושת ההנחות הללו הן בגדר אמונות או אינטואיציות שאינן ניתנות להוכחה, ושיש סיבה לפקפק בתוקפן האוניברסאלי. כעת נראה כיצד ניתן ליישם בפועל את החשיבה הסיבתית, ומה ההשלכות של מגבלותיה. על פי ההנחות לעיל, ניתן באמצעות התבוננות במציאות לזהות קשרים סיבתיים בין תופעות שונות. אם אנו מזהים שבכל פעם שקורה א' קורה בעקבותיו ב', ניתן לקבוע ש-א' הוא...
עוד...


חזרה 
כניסה למערכת