תפילה

אפר27אין סיבה למסיבה: חשיבה סיבתית ומשמעותה - חלק ב

במאמר הקודם ניתחנו את החשיבה הסיבתית, וראינו את שלושת ההנחות שבבסיסה: 1. לכל דבר יש סיבה; 2. ניתן לזהות את קשרי הסיבתיות; 3. סיבתיות היא קבועה ודטרמיניסטית. ראינו ששלושת ההנחות הללו הן בגדר אמונות או אינטואיציות שאינן ניתנות להוכחה, ושיש סיבה לפקפק בתוקפן האוניברסאלי. כעת נראה כיצד ניתן ליישם בפועל את החשיבה הסיבתית, ומה ההשלכות של מגבלותיה. על פי ההנחות לעיל, ניתן באמצעות התבוננות במציאות לזהות קשרים סיבתיים בין תופעות שונות. אם אנו מזהים שבכל פעם שקורה א' קורה בעקבותיו ב', ניתן לקבוע ש-א' הוא...
עוד...


אוק26תפילות, ניסויים ורפואה - חלק א

טענות העוסקות בענייני העולם הזה הן נקודת התורפה של האמונה הדתית. כפי שהסברתי במאמר " הגמביט של הדת ", כל עוד הדת מדברת על מושגים מופשטים ומציאות מטאפיזית היא נמצאת על קרקע בטוחה יחסית, אולם ברגע שהיא מתחילה להשמיע טענות לגבי המציאות האמפירית היא לוקחת סיכון ומעמידה את עצמה למבחנו של המדע. זו כבר חריגה מהתחום הפילוסופי והאמוני לתחום המדעי, שבאמצעותו אפשר לכאורה לברר האם טענות הדת נכונות או לא. אחד התחומים המרכזיים בהן טוענת הדת להשפעה על המציאות הוא כוחה של תפילה. התפילה תופסת מקום חשוב ביהדות ו...
עוד...


נוב02תפילות, ניסויים ורפואה - חלק ב

במאמר הקודם עסקנו באפשרות לבחון באמצעות ניסויים מבוקרים את השפעתן של תפילות על רפואת חולים. ראינו את הקשיים שהופכים כל ניסוי כזה לכמעט חסר משמעות, וראינו שלמרות זאת לא מעט ניסויים אכן גילו סימנים להשפעת התפילות. כמו כן ראינו שהשוואה סטטיסטית בין קבוצות אוכלוסיה מראה בבירור על יתרונות לדתיים בתחומי הבריאות ותוחלת החיים. כתבה נוספת בנושא התפרסמה ב הארץ, 2011 . מחקר שבחן את נתוני התחלואה והתמותה ב-22 קיבוצים, חציים דתיים וחציים חילונים, גילה יתרון בריאותי לתושבי הקיבוצים הדתיים בכל שכבות הגיל. שיע...
עוד...


חזרה 
כניסה למערכת