In Nomine

מרץ13חרב הפיפיות של האמונה

לאחר שבמאמר קודם כתבתי על כוחה של האהבה, אתייחס הפעם לכוח חשוב אחר – האמונה, שיש הרואים בה את בת זוגה של האהבה (כך לפחות בעלונים של מכון מאיר...). אמונה פירושה להיות משוכנע במשהו, שלא ניתן להוכיח אותו בצורה מוחלטת. מה שניתן להוכיח אותו בבירור, נחשב לידע, לא לאמונה. אנשים לא אומרים "אני מאמין שלחתול הזה יש 4 רגליים", אלא "אני יודע". לעומת זאת, אנשים משתמשים במושג האמונה ביחס לדברים שאינם ניתנים להוכחה, בין אם מדובר בדברים שגרתיים כמו "אני מאמין שהוא יגיע בזמן לפגישה", או "אני מאמין שהתכנית הכלכל...
עוד...


מרץ13נפילתה של האהבה

שוב ושוב אני מגיע מחדש למסקנה, שספרי In Nomine (עליהם כתבתי בפוסט "מלאכים נגד שדים חלק ג") הם הספרות התיאולוגית והפילוסופית הטובה ביותר שאני מכיר. עוד לא ראיתי ספרים שמדריכים להבין את המציאות בצורה כל כך מוצלחת ונכונה, ומעוררים מחשבה בכל כך הרבה נושאים. מנתחים את המרכיבים השונים של העולם, האנושות והעל-טבעי בלי משוא פנים, מציגים כל כך הרבה פרספקטיבות שונות על המציאות, ואורגים את כולם ביחד למסכת אחת. התובנות שלהם הרבה פעמים חדשניות ולא צפויות, אבל במבט מעמיק מתגלות על פי רוב כנכונות. וכל זה במסוו...
עוד...


מרץ07מלאכים נגד שדים - חלק ג

במאמר הקודם דיברתי על האופן בו מתוארים מלאכים ושדים בעולמות הפנטזיה. כעת נעבור לגישה השניה, שלוקחת יותר השראה מהמסורת היהודו-נוצרית, ומשתמשת ביותר מוטיבים ממנה – אם כי לעתים בצורות מקוריות ומפתיעות. משחק התפקידים הנרחב והמפורט ביותר העוסק במלאכים ושדים, הוא כמובן In Nomine, שהתחיל את דרכו כמשחק צרפתי הומוריסטי, אולם תורגם לאנגלית וקיבל עיבוד שונה ע"י סטיב ג'קסון. במשחק זה הדמויות המרכזיות הן המלאכים והשדים, עם פירוט נרחב לגבי הסוגים השונים של אלו ואלו. לכל סוג של מלאך או שד יש תפיסת עולם מיוחדת...
עוד...


חזרה 
כניסה למערכת