הזיות

מרץ14התגלות או הזיה?

ישנן ראיות פילוסופיות רבות לקיומו של האל: הראיה הקוסמולוגית, הראיה מהתכנון, הראיה האונטולוגית ועוד. אולם אולי הראיה הטובה ביותר היא זו הפשוטה ביותר: אנשים מאמינים באל, פשוט מפני שהם ראו אותו. ישנן אינספור עדויות המספרות על חוויה של התגלות אלוהית, מפגש עם האל, דיבור עם האל וכן הלאה. עדויות אלו פרושות על פני כל ההיסטוריה האנושית, ומקיפות את כל העמים וכל התרבויות. גם בימינו אנו, ישנם מיליוני בני אדם המדווחים על חוויות של גילוי אלוקי. בערנות או בחלום, במצב בריא או על סף המוות, ביחידות או בפני קהל ג...
עוד...


יונ23פנים וחוץ, חומר ורוח: על שתי אבחנות שגויות

לפעמים ערימות שלמות של קושיות וסיבוכים מתעוררות בשל הנחת יסוד מוטעית אחת. במאמר הבא אערער שתי אבחנות בסיסיות הקיימות בחשיבה המערבית, ואראה מדוע הן בעייתיות, ואיך השחרור מהן יכול להשפיע על תפיסת העולם שלנו. שתי האבחנות הללו הן האבחנה בין אובייקטיבי לסובייקטיבי, ובין חומר לרוח. בלי להיכנס להגדרות מסובכות, כשאנשים מדברים על אובייקטיבי וסובייקטיבי, הם מתכוונים להבחין בין משהו שקיים או נכון עבור כולם, לבין משהו שמבטא תחושה או חוויה אישית של אדם או אנשים מסוימים בלבד. בדרך כלל האובייקטיבי נחשב לריאלי...
עוד...


אוג11העל-טבעי והנקודה העיוורת של המדע - חלק ב

במאמר הקודם ראינו את הנקודה העיוורת שיש למדע כלפי העל-טבעי. ראינו שהמדע מבוסס על ההנחה שקיימת חוקיות במציאות, והכלים שלו יכולים לזהות רק תופעות שאכן מפגינות חוקיות מובהקת וסדירה. כיוון שכך, הרי שתופעות על-טבעיות – כלומר, כאלה שאין בהן חוקיות ניתנת לזיהוי – הן בהגדרה מחוץ לתחומו של המדע, ואין הוא מסוגל להתייחס אליהן. אז מה עושה המדע בכל זאת עם העדויות הרבות מספור בדבר תופעות על-טבעיות? כפי שנראה מיד, לרשותו עומד מאגר שלם של טענות והסברים חלופיים, שמטרתם לשלול את תוקפה של כל עדות כזו. אלא שמערכת ...
עוד...


חזרה 
כניסה למערכת