מסורת

מאי15מסורת, זיכרון, אמון

בואו נדבר קצת על מסורת. מסורת פירושה מידע, או מסר, העובר לאורך הדורות מאב לבן. היהדות כמובן מבוססת על מסורת, שבמרכזה סיפור יציאת מצרים ומתן תורה. השאלה היא, האם ניתן לסמוך על אותה מסורת, ולראות בה מקור אמין לידע על המציאות? גדולי ישראל הראשונים, כמו רס"ג, ריה"ל והרמב"ם, ראו במסורת את אחד ממקורות הידע הבסיסיים, לצדם של החושים והשכל; מידע שעבר במסורת, הרי הוא בחזקת אמיתי עד שיוכח אחרת. אין זה אומר, כמובן, שמסורות אינן יכולות להיות שגויות או משובשות – זה יתכן בהחלט, אבל באותה מידה גם החושים והשכל ...
עוד...


מאי23עוד כמה הערות לגבי המסורת

במאמר הקודם עסקנו בעניינה של המסורת, ולמה מומלץ לתת בה אמון בסיסי. ישנן כמה נקודות נוספות שרציתי להבהיר בעניין זה. כל ניסיון להשגת ידע על המציאות, צריך להיזהר משני סוגי טעויות: א. לא להאמין בידע שגוי, ב. לא להחמיץ ידע אמיתי. אמון מופרז וחוסר ביקורתיות מובילים את האדם להאמין בשגיאות, ולעומת זאת ספקנות מופרזת מובילה לפספוס מקורות מידע ואובדן ידע. על האדם למצוא את האיזון הנכון בין אמונה מופרזת לאמונה מוגבלת. אין ספק (!) שבזמננו המגמה הרווחת נוטה יותר לכיוון של ספקנות יתרה. פילוסופים, מדענים ואנשים...
עוד...


אוק16שלוש הדרכים לאלוהים

יסוד היסודות ביהדות הוא האמונה באחדותו של אלוקים. "שמע ישראל, ה' אלוקינו, ה' אחד" – אחד באחדות מושלמת, לא שילוש כמו אצל הנוצרים, או ריבוי כמו אצל הפגאנים. אלא שאם נבחן את התיאורים והתארים השונים שיוחסו לאלוקים לאורך הדורות, נתקשה למדי לראות אותם כמתייחסים לאותה ישות, גם אם נגביל את עצמנו לתארים המופיעים במקורות יהודיים בלבד. האם הוי"ה הקנוא והנוקם של התנ"ך, הקדוש-ברוך-הוא של חז"ל, המניע-הבלתי-מונע של הרמב"ם, אור-אין-סוף של האר"י, ו"טאטע" של ברסלב – כולם אינם אלא ישות, מהות או כוח אחד? בהכרח עלי...
עוד...


אפר29כשארכיאולוגיה ומקרא מתנגשים

כשמדברים על סתירות בין תורה למדע, מתכוונים בדרך כלל להבדלים בין התיאוריות הפיזיקאליות והביולוגיות המודרניות, לבין המתואר בפרשת בראשית: גיל העולם, מוצא האדם, אבולוציה וכדו'. אולם ישנו תחום נוסף בו קיים חיכוך בין התורה (או התנ"ך) למדע, והוא המחקר הארכיאולוגי. בכל הנוגע למלכות יהודה וישראל, מימי דוד ושלמה והלאה, לא קיימים קשיים גדולים במיוחד; אמנם אסכולות ארכיאולוגיות מסוימות, כזו של אוניברסיטת תל אביב, טוענות שהממצאים בשטח אינם תואמים את המתואר בתנ"ך, אבל חוקרים מרכזיים לא פחות טוענים שדוקא ישנה ...
עוד...


מאי06תורה מן השמים או ספר תורה מן השמים?

ספר התורה, או התורה שבכתב, הוא החלק המותקף ביותר על ידי מבקרי היהדות. הללו מעוררים שאלות לגבי זמן כתיבתו, זהות כותביו ועורכיו, סתירות וקשיים בתוכנו, אמינותו כמקור היסטורי, וכן הלאה. רבים משני צידי המתרס רואים בכך איום על עצם קיומה של היהדות, שכן ספר התורה נתפס כבסיסה של היהדות כולה, וערעור רציני עליו עלול לכאורה למוטט את כל הבניין. כיוון שכך, לוחמים משני הצדדים מסתערים למערכה זו בחירוף נפש, הללו תוקפים והללו מגינים ומשיבים אש. אולם האם ספר התורה אכן תופס מקום כה מרכזי ביהדות? האם התורה כולה נשע...
עוד...


חזרה 
כניסה למערכת